06.09.21 Запуск карпа

Произведен запуск 800 кг. карпа, навеска 1,5 кг.