03.09.21 Запуск осетра

Произведен запуск 300 кг. осетра, навеска 1,5-3 кг.

Обновлено (06.09.2021 12:23)