12.07.21 Запуск карпа

Произведен запуск 600 кг. карпа, навеска 1,7 кг.

Обновлено (12.07.2021 16:44)