23.04.21 Запуск форели

 Произведен запуск форели 250 кг, навеска 1,2 кг.